Diabetes

Toujeo - BRIGHT

Dr. Med. og overlege Jan Bertil Eggesbø forteller om sin oppfatning av BRIGHT-studien og dens betydning for klinisk praksis